Sửa chữa và bảo trì trạm biến áp hạ thế

I/ KIỂM TRA MÁY BIẾN ÁP TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO VẬN HÀNH

–         Kiểm tra độ chắc chắn của các đầu nối nhất thứ cao áp

–         Kiểm tra độ chắc chắn của các đầu nối nhị thứ, có bị ngắn mạch, có đúng sơ đồ đấu nối không?

–         Vệ sinh bề mặt sứ cách điện và các hộp kim loại

–         Kiểm tra mức dầu trong bộ điện từ và mức dầu trong bộ chia điện áp có đủ không?

–         Kiểm tra các đầu nối đất có an toàn và chắc chắn không?

–         Kiểm tra độ kín của nắp các hộp đấu nối nhị thứ

–         Kiểm tra các điểm bắt bulong đế trụ có chắc chắn không?

–         Kiểm tra bề mặt của sứ cách điện có sạch không?

–         Kiểm tra trụ đỡ máy biến điện áp có bị nghiêng, có chắc chắn, nó phải được nối với hệ thống tiếp đất

–         Kiểm tra các biến điện áp có bị nghiêng so với phương thẳng đứng không?

–         Kiểm tra xem các đầu ra thứ cấp có bị ngắn mạch không?

–         Kiểm tra dao nối đất phải ở vị trí đóng (Khi chưa có thiết bị tải ba đấu vào)

–         Kiểm tra con nối, con nối liên hệ giữa cuộn sơ của biến áp và cuộn kháng phải được đấu chắc chắn

–         Kiểm tra con nối đầu hạ áp của cuộn sơ cấp biến áp phải được đấu chắc chắn với đất

II. KIỂM TRA MÁY BIẾN ÁP TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH

–         Kiểm tra mức dầu trong bộ điện từ và mức dầu trong bộ chia điện áp có đủ không?

–         Kiểm tra các đấu nối đất có an toàn và chắc chắn không?

–         Kiểm tra độ kín của nắp các hộp đấu nối nhị thứ

–         Kiểm tra các điểm bắt bulong của trụ có chắc chắn không?

–         Kiểm tra bề mặt của sứ cách điện có sạch không?

–         Kiểm tra trụ đỡ máy biến điện áp có bị nghiêng, có chắc chắn, nó phải được nối với hệ thống tiếp đất

–         Kiểm tra các biến điện áp có bị nghiêng so với phương thẳng đứng không?

–         Kiểm tra dao nối đất phải ở vị trí mở.

–         Nghe tiếng kêu của máy biến áp có âm thanh lạ hay khác thường không?

–         Kiểm tra bằng mắt các hàng kẹp mạch áp của tủ trung gian, tủ điều khiển, tủ bảo vệ có bị ngắn mạch hay chập mạch không.

–         Kiểm tra điện áp của lưới có cao quá điện áp cực đại cho phép của máy biến điện áp hay không?

III. BẢO DƯỠNG MÁY BIẾN ÁP

Khi tiến hành bảo dưỡng và sửa chữa, máy biến điện áp phải được tách ra khỏi lưới điện cao áp, các aptomat thứ cấp của máy biến áp phải được để ở vị trí mở. Các công việc tiến hành cụ thể như sau:

–         Kiểm tra các đầu nối nhất thứ xem có chắc chắn không?

–         Kiểm tra các đầu nối nhị thứ xem có chắc chắn không, có bị ngắn mạch không?

–         Kiểm tra các đầu ra của cuộn điều chỉnh có bị ngắn mạch không?

–         Vệ sinh bề mặt sứ cách điện và các hộp kim loại?

–         Kiểm tra các chỉ thị mức dầu có đủ không?

–         Kiểm tra các đầu nối đất có an toàn và chắc chắn không?

–         Kiểm tra nắp các hộp đấu nối nhị thứ có kín không?

liên hệ